Jäsenyys

TANSSIASKEL – paso de baile RY:n toiminta kohdistetaan ensisijaisesti jäsenille. Päätoimintamuoto on tanssin opetus joko koko lukukauden kestävillä kursseilla tai tiiviskursseilla korkeatasoisten ohjaajien vetäminä. Yhdistys järjestää voimavarojensa mukaan jäsentensä kesken myös erilaisia tanssiharrastukseen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia, matkoja ja muuta vastaavaa toimintaa. Jäsenmaksuilla tuetaan yhteistä toimintaa. Jäsenmaksu on voimassa aina kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenet ovat postituslistallamme ja saavat ensimmäisenä ajantasaista tietoa yhdistyksen tapahtumista sähköpostitse. Jäsenet ovat myös tervetulleita mukaan keväisiin vuosikokouksiin, joissa päätetään mm. hallituksen kokoonpanosta ja linjataan yhdistyksen tulevaa toimintaa.

Jäseneksi liittyminen

Koko lukukauden mittaisten kurssien kurssimaksut sisältävät jäsenmaksun, joten kursseille osallistuvat tulevat automaattisesti yhdistyksen jäseniksi hallituksen niin päätettyä. Lisäksi yhdistyksen jäseneksi voi liittyä erikseen jokainen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa tai olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Jäsenille voidaan myöntää jäsenetuja, kuten alennusta kurssimaksuista.

Vuonna 2022 jäsenmaksu on 10 euroa. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa, mutta eivät tarvitse jäsenetuja. Kannatusjäsenmaksu on 10 euroa. Yhdistyksen toimintaa voi myös tukea haluamallaan summalla.

Jäsenyyttä voi hakea Postia yhdistykselle -lomakkeella. Anna siinä yhteystietosi tai ilmoita niihin tulleet muutokset. Kaikki maksut voi suorittaa yhdistyksen pankkitilille FI14 1029 3500 2385 70, BIC NDEAFIHH ja kertoa laskun viestissä nimensä ja maksun perusteen (esim. Maija Meikäläinen, jäsenmaksu 2022). Uusi jäsen lisätään postituslistalle yhdistyksen hallituksen kokouksen hyväksyttyä hänet yhdistyksen jäseneksi.

Jäsenyyden purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää keväisin koolle kutsuttava vuosikokous. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ilmoitettuna maksamisajankohtana johtaa siihen, että hallitus automaattisesti erottaa jäsenen yhdistyksestä eikä hänen tarvitse erikseen erota.